Internetowe gimnazjum

5
    Celem realizowane przez sierakowskie gimnazjum programu jest wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w europejskich systemach edukacji.
     – Uczniowie mogą bardziej angażować się w proces uczenia się dzięki atrakcyjnym formom prowadzenia zajęć. Będą bardziej otwarci na innych, zwiększą  swe umiejętności językowe oraz nauczą się komunikować z kolegami z innego kraju – poinformowała nauczycielka informatyki i matematyki Magdalena Krajewska.
    Uczniowie i nauczyciele muszą podczas realizacji projektu korzystać z Internetu jako codziennego narzędzia pracy. Gimnazjum w Sierakowie będzie współpracować z rówieśnikami z Holandii, Grecji, Szwecji, Litwy, Francji i Portugalii.
   Tematem współpracy są zmiany zachodzące w naszym klimacie oraz konsekwencje tych zmian. Projekt zaplanowano na dwa lata. W pierwszym roku nauczyciele będą  poszukiwać  nowych metod nauczania i wymiany tych poglądów z nauczycielami z zagranicy. W drugim roku kilkudziesięciu uczniów różnych klas wykona w języku angielskim prace poświęcone klimatowi.  (ram/fot. ram)