Jest plan naprawczy

4

Konkluzja, jaką można wysnuć na podstawie planu jest optymistyczna. Nie jest bardzo źle, jednak kolejka wciąż przynosi straty. Tegoroczny plan finansowy zakładał 38 tys. zł deficytu. Kwota ta będzie mniejsza, bo gmina Śmigiel zleciła ŚKD przewóz materiałow do budowy dróg. Przewóz towarów to według autorów planu jeden z filarów dziłania kolejki.

Kolejny wniosek to konieczność uszczelnienia sprzedaży biletów miesięcznych dla uczniów. Okazuje się bowiem, że wielu z nich jeździ na gapę. 

Trzecim filarem działania kolejki mają być dotacje z urzędu marszałkowskiego. W tym roku kolejce przyznano 150 tys. zł.

Turystyka, choć ważna, nie może stanowić podstawy funkcjonowania ŚKD, bo nie przynosi spodziewanych dochodów.

Pilnego remontu wymaga torowisko kolejki. Na razie wykonywane są remonty najbardziej zniszczonych odcinków, na przykład na moście w Robaczynie. (SzA/fot. B. Ludowicz)