Pamięć o dyrygencie (galeria)

5

 

Udział w nim wzięli działacze chórów „Lutnia” i „Arion”, przyjaciele i rodzina zmarłego przed dwoma laty dyrygenta z wdową Krystyną Cichocką. Okazją stała się promocja książki biograficznej pt. „Mgr Zygmunt Cichocki (1936 – 2008)” pod redakcją Agnieszki Podgórskiej i Jerzego Zielonki. Prowadziła je prezeska stowarzyszenia Czesława Pogorzelska – Albińska.

Zygmunt Cichocki urodził się w Kościanie i tam zmarł. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Lesznie i Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu, całe swoje życie związał z amatorskim ruchem muzycznym. Przez ponad 40 lat prowadził Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” w Kościanie i inne zespoły, uczył wychowania muzycznego w szkołach podstawowych, tamtejszym liceum oraz w zawodowym studium medycznym.

Powszechnie lubiany i szanowany, był nieprzeciętną postacią pośród działaczy kultury wielkopolskiej. Wykształcił m.in. wybitnych śpiewaków, aktorów i działaczy kulturalnych znanych w kraju i za granicą.

Towarzystwo Śpiewu „Lutnia” przy Powiatowym Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Kościanie podjęło działania w kierunku nadania „Lutni” imienia Zygmunta Cichockiego. (tekst i fot.: blud)         

Zobacz zdjęcia