Będzie Jagiełły i Jadwigi

6
 
Za zasadne uznali przy tym, aby nowopowstałe ciągi zachowywały dotychczasowy ład przestrzenny i kontynuację nazewnictwa istniejących już ulic.
I tak w rejonie Dąbrówki i Świętosławy powstaną ulice: Władysława Jagiełły, Stefana Batorego i Królowej Jadwigi. Z kolei ulice w sąsiedztwie Łąkowej i Sosnowej będą nazywać się: Polna, Krótka i Stawowa.(mach)