Będzie jarmark i muzeum

6

Reaktywowane stowarzyszenie zaczęło od wyboru nowych władz. Prezesem został Michał Werwiński, wiceprezesem Dorota Puto, sekretarzem Krzysztof Lange, a skarbnikiem Zachariasz Przygodzki. Opracowano też nowy statut. – Chcemy przede wszystkim propagować Ziemię Czempińską jako miejsce o bogatym dziedzictwie historycznym i kulturowym, a także integrować lokalną społeczność przez angażowanie jej w działalność stowarzyszenia – wyjaśnia Dorota Puto.

Na przełomie lutego i marca z inicjatywy stowarzyszenia w Czempiniu pojawią się tablice informacyjne przybliżające sylwetki patronów ulic i historię najcenniejszych zabytków. Członkowie organizacji planują też renowację cmentarza ewangelickiego oraz stworzenie wirtualnego muzeum historii Czempinia. We wrześniu zostanie zorganizowany jarmark z okazji 450-lecia nadania miastu przez króla Zygmunta Augusta prawa odbywania jarmarków. (SzA/fot. A. Szklarska-Meller)