Bezpłatnie pomogą w centrum

6
Dotacja w wysokości 272 500, 00 zł. pochodziła Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i stanowiła 50 % kosztów inwestycji. Pozostałe środki wygospodarowano w budżecie powiatu.

Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej to punkt wsparcia oferujący bezpłatne usługi z zakresu rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej. Można tu skorzystać z zabiegów rehabilitacyjnych oraz z porad doradcy ds. osób niepełnosprawnych dotyczących rozwiązywania problemów związanych z codziennymi trudnościami, z jakimi spotykają się osoby niepełnoprawne i ich opiekunowie.
 
Szczegółowe informacje na temat oferty Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej można uzyskać pod nr tel. 65-534-20-05 bądź osobiście w siedzibie centrum przy ul. Krzywińskiej 10 A w Kąkolewie (budynek Środowiskowego Domu Samopomocy). (ama / fot. Archiwum)