Biznesmen z Ponieca najlepszym młodym przedsiębiorca w Polsce

5
Tytuł młodego przedsiębiorcy roku 2015 został wręczony podczas uroczystej gali V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się w Katowicach. Erwin Garbarczyk z Ponieca jest właścicielem firmy FUCCO DESIGN zajmującej się drukiem 3D oraz tworzeniem aplikacji z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości.  
Ideą konkursu było wyłonienie młodego przedsiębiorcy, który swoimi działaniami pokazuje, że można osiągnąć sukces w dowolnej branży. W szranki stanęło około 70 przedsiębiorstw z całego kraju. Warunkiem przystąpienia było prowadzenie własnego przedsiębiorstwa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub bycie właścicielem spółki założonej po 31 października 2012 roku, a także nie przekroczenie wieku 35 lat. Ocena była dwuetapowa. Po pierwsze należało przesłać zgłoszenie w formie pisemnej a po pozytywnym jej przejściu kandydat do tytułu prezentował się przed komisją konkursową. Ostatecznie wyłoniono 5 finalistów z terenu całego kraju. 
Gala finałowa miała miejsce 12 października podczas Katowickiego spotkania młodych przedsiębiorców z Europy, pod nazwą EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015 będącego specjalnym wydarzeniem w ramach Kongresu. Przedsięwzięcie to skierowano do młodych przedsiębiorców i osób planujących prowadzenie własnej firmy w przyszłości. EU-US YES Katowice zgromadził przedstawicieli Młodych Przedsiębiorców z Europy i Stanów Zjednoczonych, delegatów Komisji Europejskiej, środowisk opiniotwórczych z USA, a także twórców start-upów, inwestorów i menedżerów z Polski i całego świata.(l/fot. arch.)