Głosowanie tylko do jutra

6
Do budżetu zgłoszono 13 pomysłów, ale jeden z nich nie przeszedł formalnej weryfikacji. 
 
– Swoją opinię będzie można wyrazić w formie papierowej lub elektronicznej – mówi starosta gostyński Robert Marcinkowski. Specjalne urny znajdować się będą w siedzibach gmin powiatu gostyńskiego oraz w starostwie powiatowym w Gostyniu. Zostanie również uruchomiona specjalna aplikacja, umożliwiająca głosowanie internetowe. 
Plebiscyt potrwa do 21 października. Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone  28 października. 
 
Nowością jest to, że w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego głosować może każdy mieszkaniec powiatu, który ukończył 16 lat – dodaje R.Marcinkowski. 
 
Tegoroczne oczekiwania mieszkańców związane z budżetem obywatelskim powiatu koncentrują się przede wszystkim na zadaniach dotyczących infrastruktury sportowej, drogowej, organizacji czasu wolnego. Ale jest też pomysł, by pieniądze przeznaczyć na remont szpitala, a nawet na badania profilaktyczne. Do podziału jest – podobnie jak w ubiegłych latach – 300 tys. zł. Najdroższe zgłoszone pomysły mieszkańcy oszacowali na 200 tys. zł. Są cztery takie propozycje. Jedną z nich jest budowa nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego dla dzieci i młodzieży w ZSR Grabonóg, kolejną podobną – doposażenie zespołu Szkół Specjalnych w Brzeziu w bezpieczne boisko do gier zespołowych. Na 200 tys. zł oszacowano też wykonanie przebudowy chodników w Goli przy drodze powiatowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do świetlicy, a także kontynuację przebudowy Gostyń Stary – Daleszyn. Nieco skromniejsze oczekiwania ma Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu, które proponuje modernizację parkingu przy ul.Wrocławskiej 8 w Gostyniu (przed Centrum Aktywności Lokalnej) za 150 tys. zł. Z kolei mieszkańcy ulicy Jutrosińskiej i Wiosennej oraz Nowej chcieliby budowy chodnika w ciągu ul.Jutrosińska (od ul.Nowej do Wiosennej). Na 120 tys. zł wyszacował swój pomysł Stanisław Zaremba, który marzy o wyremontowaniu z pieniędzy budżetu lokalnego  klatki schodowej i holu w gostyńskim szpitalu. Pozostałe propozycje są dużo skromniejsze i przekraczają 100 tys. zł.(/fot.LG)