Niepełnosprawne dzieci uczą się pływać

3
W terapii tej wykorzystuje się zabawy, gry oraz różnego rodzaju aktywności celem oswojenia i przystosowania psychicznego do wody. Pomoc instruktora i środowisko wodne umożliwia uczestnikom terapii opanowanie prawidłowych wzorców ruchu, niemożliwych do wykonania na lądzie. 
 
Po początkowym oswojeniu z wodą uczestnicy poznali zasady kontroli równowagi, a następnie dochodzili do poziomu umożliwiającego zerwanie bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Wtedy, często pierwszy raz w życiu, doświadczali niezależności i samodzielności ruchu. 
 
– Halliwick to metoda rehabilitacji w wodzie oraz nauczania pływania osób z dysfunkcjami – mówi dyrektor PCPR w Gostyniu Mirosław Sobkowiak. – Opiera się ona na wykorzystaniu naukowych podstaw hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała w usprawnianiu ruchowym w środowisku wodnym. Metodę opracował Anglik James McMillan, pracując z niepełnosprawnymi dziewczętami ze szkoły "The Halliwick School for Crippled Girls" w Londynie. 
 
 Pracując metodą Halliwick nie korzysta się z jakichkolwiek przedmiotów wypornościowych. Podtrzymanie dziecka jest zadaniem instruktora lub rodzica. Zajęcia zrealizowano w ramach projektu „Hallwick”,  dofinansowanego przez powiat gostyński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu ze środków PFRON. Projekt Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Kasia” uzyskał też wsparcie finansowe gminy Gostyń. Był on dla uczestników całkowicie bezpłatny.(LG/fot.arch.)