Przejazd kolejowy do remontu

2
Przejazd zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu samochodowego. Piesi będą mogli korzystać z przenośnych pomostów. By ułatwić ruch samochodowy w mieście, ul. Fabryczna na całej swojej długości będzie dwukierunkowa.
PKP przygotowało tymczasową organizację ruchu obejmującą pięć objazdów.
 
Trasa objazdu prowadzi ulicami: Poznańską, Przy Dworcu, Towarową, Mostową (droga wojewódzka nr 434), Powstańców Wielkopolskich, Sądową, Ks. Franciszka Olejniczaka, Rynek, Jana Pawła II (droga krajowa nr 12), Fabryczną, Starogostyńską (drogi powiatowe), Leśną, Polną, Hutnika, Edmunda Bojanowskiego, Nad Kanią, Europejską (drogi gminne) oraz drogą krajową nr 12 (Gola – Gostyń) oraz drogą powiatową nr 4948 P.(LG/fot.LG)