Wygrali harcerze i uczniowie z ZSR Grabonóg

42
Mieszkańcy mieli do wyboru dwanaście projektów. W ciągu trzech tygodni wypełniono 11 tysięcy formularzy. Można było głosować drogą elektroniczną i tradycyjną. 
Najlepszy wynik zdobyła propozycja zwiększenia katalogu aktywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży w gminach Poniec i Krobia „Po przygodę – organizacja imprez turystyczno-krajoznawczo-sportowych”. Zgłosił ją Harcerski Krąg Starszyzny „Gwara” w Poniecu. Zadanie to oszacowane na 55 tys. zł poparło 2515 osób. Druga w kolejności zwycięska propozycja to budowa nawierzchni boiska sportowego wielofunkcyjnego dla dzieci i młodzieży. Pomysłodawcą tego projektu jest samorząd uczniowski Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 200 tys. zł. 
Z głosowania jest zadowolony starosta gostyński Robert Marcinkowski. 
 
– Budżet obywatelski 2016 to lekcja obywatelskości dla ludzi młodych – mówi Robert Marcinkowski. – W tym roku około 340 osób między 16 a 18 rokiem życia chciało decydować o tym, jakie zadania powinien realizować powiat gostyński. Przełożyło się to na zwycięstwo projektów skierowanych głównie dla młodych ludzi. Rośnie pokolenie osób, które chcą mieć wpływ na swoje otoczenie.(LG/fot.LG)