Zmiany organizacyjne w starostwie powiatowym

57
Zarząd powiatu gostyńskiego przyjął uchwałę rozpoczynającą proces zmian dotyczących Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu. Uchwała będzie również rozpatrywana podczas najbliższej sesji rady powiatu gostyńskiego.
 
Mienie i należności PODGiK ma przejąć starostwo powiatowe w Gostyniu. W starostwie powstanie nowy wydział, zajmujący się docelowo zadaniami z zakresu geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami. Pracować w nim będą urzędnicy z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz część osób z dotychczasowego Wydziału Architektury Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
 
Dzięki temu w dotychczasowym wydziale będzie możliwe skoncentrowanie się wyłącznie na sprawach architektoniczno – budowlanych – zapewnia starosta Robert Marcinkowski. – Takie rozwiązania podyktowane są kwestiami organizacyjnymi i poparte wymiernymi oszczędnościami. Mają też ułatwić mieszkańcom proces załatwiania spraw urzędowych. Według wyliczeń w budżecie powiatu zostanie około 150 tys. złotych, przy założeniu, że nie stracą na tym pracownicy. Nikt nie zostanie zwolniony.
 
Cześć pracowników przejdzie do nowo powstałego wydziału, jedna osoba będzie mogła skorzystać ze swoich praw emerytalnych. Podobne rozwiązania funkcjonują w ościennych powiatach, np. w Kościanie czy w  Rawiczu, gdzie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej są również połączone z wydziałami starostw.
 
– Przykłady z zewnątrz pokazują, że sytuacja polegająca na tym, że mieszkańcy mogą w jednym miejscu załatwić sprawy związane z gospodarką nieruchomościami i geodezją zdaje egzamin – dodaje starosta. – Zmiany zostaną wprowadzone ewolucyjnie. Planowany termin zakończenia przekształceń to 31 czerwiec przyszłego roku.(l/fot.LG)