Co dalej ze szkołami?

26

Niedawno z pracy na dyrektorskim stanowisku w Zespole Szkół nr 3 w Rawiczu zrezygnowała piastująca dopiero od niedawna tę funkcję Żaneta Gocek. Zdecydowała się wystartować w konkursie na stanowisko urzędnicze ds. oświaty w Urzędzie Miejskim w Bojanowie. Dla wielu to ogromne zaskoczenie, ale i przyczynek do kolejnego pytania: czy powiatowe plany w pierwszej kolejności dotkną właśnie ZS nr 3?

– Stanowisko dyrektora objęłam kilka lat temu, najpierw jako p.o., a później już dyrektor. Stanęłam w obliczu trzech ważnych zadań: przenosin szkoły do nowo wyremontowanego budynku, przygotowania szkoły do tzw. ewaluacji zewnętrznej, która wypadła bardzo dobrze, oraz wprowadzenia do szkoły reformy programowej – mówi Żaneta Gocek.

Przyznaje, iż ze wszystkimi tymi zadaniami udało się jej uporać, jednak uznała, że dyrektorowanie szkole nie jest jej powołaniem. Chce rozwijać się w innych kierunkach. Wybiera się na studia magisterskie z administracji. Stąd też zdecydowała się na pracę w bojanowskim urzędzie, którą rozpocznie od lutego 2016 r. Podkreśla, iż jej decyzja nie jest związana z rzekomą reorganizacją szkół powiatu rawickiego, gdyż na ten temat nie posiada żadnych informacji.

Powiat rawicki jest organem prowadzącym dla pięciu szkół ponadgimnazjalnych. Są to: wspomniany ZS nr 3, I Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Zawodowych (wszystkie w Rawiczu) oraz Zespoł Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie, jak również Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, który jest placówką kształcenia specjalnego.

– Już od pewnego czasu nasze szkoły zmagają się ze skutkami niżu demograficznego. Nie jest to problem jedynie powiatu rawickiego, ale też wielu szkół w Polsce – zaznacza wicestarosta rawicki Jacek Gwizdek.

Niedawno przeprowadzono w powiecie kampanię „Wybieram lokalnie”. Chodziło o to, aby zachęcić młodych mieszkańców powiatu rawickiego kończących naukę w gimnazjum do wyboru lokalnych placówek. Okazuje się bowiem, że spora ich grupa – ponad 50% – „uciekała” np. do Leszna, gdzie w związku z niżem w szkolnych oddziałach również zrobiło się „luźniej”.

– Efektem akcji jest fakt, iż w roku szkolnym 2015/2016 nasze szkoły wybrało o 20% więcej absolwentów gimnazjów niż rok temu – zaznacza Jacek Gwizdek.

Największą grupę 246 uczniów przyjął w swoje szeregi Zespół Szkół Zawodowych. Na naukę w I LO zdecydowało się 82, a w ZS nr 3 – 61 młodych ludzi. Rok wcześniej liczby te kształtowały się następująco: ZSZ – 214, I LO – 69, a ZS nr 3 – 50. Podczas gdy nabór do ZSZ, oferującego naukę w technikum oraz zasadniczej szkole zawodowej wygląda zadowalająco, I LO i ZS nr 3, mimo wzrostu – wciąż dużo brakuje im do rekrutacyjnych wyników sprzed lat. Do niedawna ZS nr 3 oferował naukę zarówno w liceum, jak i technikum, jednak w pewnym momencie do technikum nie było już chętnych. Czy mogłoby dojść do połączenia obu szkół i ulokowania placówki w jednym budynku?

I LO w związku z niżem ma potencjał lokalowy (wynajmuje nawet część pomieszczeń gminie, a korzystają z nich uczniowie szkoły podstawowej nr 6), ale na potrzeby ZS nr 3 zrewitalizowano niedawno, przy udziale unijnych funduszy, budynek i tereny powojskowe przy ul. Gen. Grota Roweckiego. Z pomieszczeń na parterze korzysta zespół szkół specjalnych, a tych położonych na wyższych kondygnacjach – ZS nr 3. Ze względów lokalowych nie wchodzi więc raczej w grę przeniesienie licealnych oddziałów I LO do budynku ZS nr 3.

Osobny temat to Zespół Szkół Przyrodniczo -Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie. Placówka rozkwitała swego czasu jako Zespół Szkół Rolniczych, utrzymywała też internat, bowiem po naukę do Bojanowa zjeżdżali nie tylko mieszkańcy najbliższej okolicy. Tamte czasy to już jednak przeszłość.

– W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy od lat nie udało się utworzyć klasy technikum. W placówce powstał natomiast liczący 33 uczniów oddział zasadniczej szkoły zawodowej – dodaje Jacek Gwizdek.

Od kilku lat nieużytkowany był  internat, stąd powiat zdecydował się sprzedać zajmowany przez niego budynek. Dziś ma on już nowego właściciela. Bojanowska szkoła natomiast postanowiła poszukać nieco innego pomysłu na siebie. Zmieniła nazwę na Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego, stawiając m.in. na kształcenie kursowe.
Anna Maćkowiak