Cyber-oko w szpitalu

5

System służy jako wsparcie w diagnozie stanu świadomości pacjenta po urazach, udarach oraz innych uszkodzeniach mózgu, które wpłynęły na zaburzenie świadomości. Wykorzystywany jest w rehabilitacji neurologicznej lub neuropsychologicznej, w zakresie stymulacji zmysłów (głównie: wzroku, słuchu, węchu) i procesów poznawczych.

– System cyber-oko należy do grupy interfejsów człowiek-komputer.Główne urządzenie to bezkontaktowy systemem śledzenia punktu fiksacji wzroku. Wykorzystanie możliwości śledzenia wzroku (kierunku patrzenia) pacjenta ma ogromny potencjał zarówno w diagnozie, jak i rehabilitacji osób z zaburzeniami świadomości – podkreśla Ilona Kubiak, rzeczniczka prasowa Szpitala Powiatowego w Rawiczu.

Zadania diagnostyczne i rehabilitacyjne przy użyciu cyber-oka opierają się na badaniu i stymulacji funkcji poznawczych, m.in. uwagi, percepcji, pamięci, myślenia. Cyber-oko umożliwia także bezpośrednią komunikację z otoczeniem, m.in. dzięki piktogramom lub wirtualnej klawiaturze, która umożliwia wprowadzenie dowolnego tekstu za pomocą wzroku.

Urządzenie cyber-oko jest dziełem naukowców z Politechniki Gdańskiej. Funkcjonuje w oparciu o obraz z kamery na podczerwień oraz specjalny program pozwalający odczytać ruchy gałki ocznej. Zakład opiekuńczo-leczniczy w Rawiczu jest szóstą placówką w kraju, w której wykorzystywany jest tego typu sprzęt. (ama)