Nowy skarbnik Leszna

9
 
   Waldemar Wojtkowiak był skarbnikiem Leszna od ćwierćwiecza, czyli od pierwszych wolnych wyborów samorządowych. Od wielu miesięcy jednak choruje, a jego obowiązki przejęła naczelnik wydziału budżetu Hanna Smektała.

   Rada miejska odwołała Waldemara Wojtkowiaka, a nowym skarbikiem Leszna została  Barbara Krawiec. To jej powrót do magistratu – przez 19 lat była naczelnikiem wydziału budżetu, była też radną Leszna pierwszej kadencji. W 2009 r. rozpoczęła pracę w kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, a od 2012 r. jest skarbnikiem gminy Święciechowa.

 
    – Przez 25 lat pracowałam dla samorządu, a spojrzenie na budżet od strony kontrolnej, jaką pełni RIO, jest bardzo pomocne w pracy skarbnika – uważa Barbara Krawiec. (ram)